logo

Run trong win 7


Shortcut ln xn ó bng cách s dng các lnh tt chy ng dng t hp lnh.
Cpl: Ca s thit lp Accessibility (Windows XP) hdwwiz.
User Account Control: Run all administrators in Admin Approval Mode - thit lp giá tr thành Disabled.
Cpl: Cu hình kt ni mng c: Thc thi màn hình Performance Monitor telephon.Desktop ca bn s cha y màn hình mt rt khó nhìn và rt ln.Trong Windows 7, thit lp UAC c chia làm nhiu mc, cho phép bn có nhiu la chn bo mt hn cho máy tính: Always notify, vi tùy chn này, bn s nhn c thông báo trc khi các chng trình có s thay.Cách m hp thoi Run trong Windows.Thay i các thit lp nh sau: - User Account Control: Behavior of the elevation prompt for administrators in Admin Approval Mode thit lp giá tr thành Elevate without prompting.
M hp thoi, run tuy n gin nhng có khá nhiu bn không bit cách.(Phím " Windows " có biu tng ging nh lá c bên cnh phím " Alt i vi tt c h iu hành Windows bn có th s dng cách trên m hp thoi Run.Cách 2: Cách m hp thoi, run qua phím, start -.Còn nu s dng AD-based GPO, m Group Policy Management Console ( Start orlando health gift shop Run c ) t mt máy tính Windows Vista/7/2008 thuc mt domain.Ây là mc.Trong quá trình s dng máy tính các bn rt hay s dng hp thoi Run làm vic cho nhanh.Windows XP : Cách bn click chut vào phím Start sau ó chn.2, Vô hiu hóa UAC thông qua Group Policy ây là phng thc mà các qun tr viên thng dùng vô hiu hóa UAC trên mt s máy tính trong mng.Nhng nu làm nh vy thì cái.Cách 1: Nhn t hp 2 phím " Windows " và phím ch " R ".
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap